youtube

Projekty realizowane

Projekty realizowane przez Fundację LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY.

Projekt "Lotnictwo bez granic - Pokochaj latanie"

Projekt Lotnictwo bez granic - Pokochaj latanie

Fundacja LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY podpisała umowę o współpracy ze Spółką Pokochaj Latanie, przez co włączyła się w sposób aktywny w program pomagający pokonać lęk przed lataniem. Wpisuje się on do cyklu przedsięwzięć o nazwie „Lotnictwo bez granic” rozpoczętych przez Naszą fundację, a skupiający się na pokonywaniu różnego rodzaju barier w lotnictwie.

Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkolenia Lotniczego, co pozwoli wprowadzić Państwa w atmosferę i klimat lotniczy. W trosce o dobro uczestników, od początku kursu każdy korzysta ze wsparcia doświadczonego psychologa. Zindywidualizowane podejście psychoterapeuty jest odpowiednio dostosowywane do konkretnego przypadku lęku uczestnika i wspólnie z nim tworzy indywidualną „mapę” lęku przed lataniem. 

więcej

Projekt „Lotnictwo bez granic – Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży”

Projekt „Lotnictwo bez granic – Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży”

Wyrównywanie szans edukacyjnych to jeden z najbardziej istotnych problemów społecznych. Chcemy pomagać w niwelowaniu różnic w dostępie do oferty edukacyjnej młodzieży i skutecznie przybliżyć temat szkolenia lotniczego. Jako Fundacja LOT CLASSIC J. MAKULA & PARTNERZY pragniemy stworzyć młodemu pokoleniu warunki do budzenia i rozwijania potrzeb edukacyjnych, będących rezultatem interakcji pomiędzy jednostką a jej otoczeniem społecznym.

Nie we wszystkich środowiskach istnieje jednakowy dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. Jest on uwarunkowany różnorodnymi czynnikami natury społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Zapewnienie równego startu edukacyjnego, powszechnego dostępu do usług instytucji opiekuńczych i edukacyjnych na różnych poziomach jest tym trudniejsze, im z mniejszego środowiska wywodzą się dzieci i młodzież.

więcej

Projekt „Lotnictwo bez granic – Niebo dla nieprzeciętnych niepełnosprawnych"

Projekt „Lotnictwo bez granic – Niebo dla nieprzeciętnych niepełnosprawnych

Fundacja LOT CLASSIC J. MAKULA & PARTNERZY zamierza dofinansowywać kursy szybowcowe, samolotowe i spadochronowe dla osób z niepełnosprawnościami. To część projektu „Lotnictwo bez granic” o nazwie „Niebo dla nieprzeciętnych niepełnosprawnych”.

Wiele osób niepełnosprawnych marzy o pilotowaniu statku powietrznego. Dziś te marzenia stają się rzeczywistością. Przepisy lotnicze wprowadzają pewne ograniczenia, jednak w wielu przypadkach są one do pokonania. Osoba ubiegająca się o stosowne orzeczenie lotniczo- lekarskie, oprócz podstawowych badań, ze względów bezpieczeństwa musi spełnić dodatkowe wymagania oraz udowodnić, iż jest w stanie samodzielnie wykonać określone czynności. Poszczególne przypadki są rozpatrywane indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Obecnie latają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z niedowładem lub utratą ręki.

więcej

Projekt „Renowacja poszycia samolotu Jak-12A"

Fundacja LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY organizuje projekt renowacji eksponatu o wartości muzealnej - samolotu JAK -12A, liczącego 55 lat i w dalszym ciągu wykorzystywanego do wielu zadań.

JAK 12A był licznie produkowany w Polsce powojennej i eksploatowany zarówno w kraju, jak i za granicą. Początkowo w siłach zbrojnych, a następnie w wielu aeroklubach i lotnictwie sanitarnym.

Fundacja aktywnie pozyskuje środki finansowe z różnych źródeł. Przeznacza je na prowadzenie wiele projektów, w których obecnie znalazł się między innymi remont poszycia JAKa. Ze względu na złożoność prac zadanie to jest bardzo kosztowne.

więcej