youtube

O Fundacji

Fundacja Lot Classic J.Makula & Partnerzy

Intencją powołania Fundacji LOT CLASSIC J. MAKULA & PARTNERZY było przede wszystkim skupienie wielu środowisk społecznych wokół ciągle aktualnych idei popularyzacji lotnictwa, upowszechniania zasad moralnych i etycznych w działalności lotniczej, wsparcia finansowego młodych talentów.

Stworzenie zaplecza eksperckiego przez Prezesa Fundacji J. Makulę pozwoliło na rozpoczęcie działalności i promowanie tych idei, tak w kraju jak i za granicą.

Wśród działających w Polsce organizacji pozarządowych Fundacja „LOT CLASSIC" zajęła miejsce szczególne. W zamyśle tworzących ją osób powstawała jako instytucja propagująca zawód pilota komunikacyjnego, przybliżająca historię lotnictwa, prezentująca konstrukcje lotnicze nowoczesne oraz historyczne. W ramach funkcjonowania struktury, jak i tworzenia zaplecza materialnego działalności, Fundacja chce pozyskiwać środki na cele statutowe zarówno od darczynców, jak i przez organizację różnych przedsięwzięć w ramach wolontariatu.

Fundację założono w 2015 roku. Rozpoznawalność i aktywność J. Makuli, wielokrotnego mistrza świata, oraz rezonans, z jakim się on spotyka na całym świecie utwierdza w przekonaniu, że warto było podjąć zadanie tworzenia tej misji. Celem jest organizacja jak i uczestniczenie w wielu ważnych imprezach lotniczych, podczas których Prezes Fundacji Jerzy Makula spotyka się z miłośnikami lotnictwa, środowiskami biznesowymi i akademickimi zachęcając do wspierania tego projektu.

Na arenie krajowej ważną rolą jest integrowanie środowiska wokół idei szeroko rozumianej popularyzacji lotnictwa, jak i pomoc młodym talentom w dostępie do zawodu pilota. Fundacja propaguje szczególnie polską myśl techniczną i wspiera zaplecze edukacyjne dla potrzeb branży. Podejmowane inicjatywy stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Fundacja chce być inicjatorem wielu debat dotyczących problematyki lotniczej i przemian systemowych.

Fundacja chce przypominać opinii publicznej o pięknej karcie lotnictwa polskiego.

Projekty realizowane w ramach działalności statutowej świadczą o głębokim zaangażowaniu w realizację powierzonej misji.

Poprzez swoje działania Fundacja LOT CLASSIC zwiększa skuteczność i skalę postrzegania problemów w sektorze, edukuje i uświadamia. Zwraca uwagę, jak ważnym jest niesienie pomocy ludziom mniej zamożnym a utalentowanym. Dostarcza nie tylko pomoc finansową, ale także wiedzę, jak skutecznie zmieniać rzeczywistość.