youtube

Patronat merytoryczny

Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego

Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego

www.gobll.pl

GOBLL jest postrzegany jako nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone i jednocześnie mobilne Centrum medyczne, służące wszystkim pilotom. To miejsce, gdzie oprócz badań lekarskich dla lotników, można kompleksowo wykonać badania lekarskie dla sportowców, pracowników, czy przeprowadzić testy psychologiczne. Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Ośrodka, która w sposób bardzo przyjazny prezentuje odbiorcom pełną ofertę GOBLL.

Poniżej przedstawiamy część dotyczącą informacji o badaniach lotniczo – lekarskich:

 • ośrodek wykonuje badania dla wszystkich klas przewidzianych w orzecznictwie lotniczo-lekarskim – tzn. także wstępne na klasę 1 (potrzebne do uzyskania licencji pilota liniowego) oraz dla kandydatów i kontrolerów ruchu lotniczego (klasa 3),
 • ma uprawnienia do przeprowadzania badań okolicznościowych, powypadkowych oraz po zawieszeniu licencji,
 • istnieje możliwość negocjacji cen i terminów oraz godzin badań dla grup,
 • nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja osób indywidualnych poza okresem urlopowym (lipiec/sierpień),
 • badania z reguły kończą się po kilku godzinach uzyskaniem orzeczenia lotniczo-lekarskiego do bezpośredniego odbioru lub są wysyłane pocztą -za potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo w razie potrzeby na życzenie zainteresowanego można otrzymać potrzebne informacje drogą elektroniczną - mailem lub faksem,
 • honoruje aktualne wyniki badań laboratoryjnych zewnętrznych (tj. wykonane do miesiąca wstecz), co może być ważne dla tych, którym szczególnie zależy na czasie lub nie lubią pobierania krwi,
 • przewiduje zniżki dla osób należących do Aeroklubu Polskiego oraz dla członków kadry narodowej,
 • pracownia psychologiczna wykonuje testy w ciemni / ocenę widzenia nocnego wskazane po zabiegach korekcji laserowej wzroku i przed uzyskaniem uprawnień do lotów IVFR,
 • w razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie udziela telefonicznie lub mailowo wszelkich informacji ułatwiających sprawne przejście badań,
 • wszystkie badania wykonuje zgodnie z aktualnymi przepisami lotniczo-lekarskimi (prawo krajowe, międzynarodowe, zgodnie z wytycznymi ICAO, EASA i EUROCONTROL),
 • chętnie bada osoby „po przejściach” ze służbą zdrowia oraz seniorów lotnictwa, starając się wykorzystać wszelkie możliwości, jakie dają aktualne przepisy lotniczo-lekarskie (z własnego doświadczenia wiemy, jak dużo radości daje lotnictwo, a część naszego zespołu też przechodziła badania lotniczo-lekarskie…),
 • zainteresowanym wystawia orzeczenia z medycyny pracy, także przy narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • współpracuje z firmami lotniczymi i aeroklubami regionalnymi oraz przewoźnikami lotniczymi,
 • chętnie bada obcokrajowców, w razie potrzeby wydaje orzeczenia, kopie konsultacji i wyników w języku angielskim,
 • posiada bogate archiwum.

GOBLL  jest ośrodkiem o 60 letniej tradycji, którego działalność pozytywnie oceniono podczas ostatniego audytu Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Muzeum Sportu i Turystyki

Muzeum Sportu i Turystyki

www.muzeumsportu.waw.pl

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie powstało w 1952 r. Jest jednym z najstarszych muzeów tego typu w Europie. Pierwszą siedzibą był budynek przy ulicy Rozbrat a  obecnie znajduje się w Centrum Olimpijskim przy ul. Wybrzeże Gdańskie 4.

Zbiory liczą ponad 45 tys. eksponatów. To muzealia dotyczące głównie sportu polskiego: medale, żetony, plakiety, puchary, odznaki sportowe, i turystyczne oraz monety, sztandary, flagi, proporce i emblematy, stroje i sprzęt sportowy, akcesoria podróżne, plakaty sportowe i turystyczne, dzieła sztuki (rzeźby, malarstwo, grafika, medale artystyczne, tkanina) o tematyce sportowej, a także zbiory filatelistyczne i numizmatyczne, ponad 15 tys. fotografii, 16 tys. książek oraz ponad 2 tys. dokumentów i archiwaliów. Kolekcję muzealną uzupełnia dokumentacja filmowa i dźwiękowa.

Muzeum ma w swoim dorobku ponad sto pięćdziesiąt wystaw czasowych, prezentowanych we własnej siedzibie oraz w innych muzeach w kraju i za granicą. Oprócz działalności wystawienniczej prowadzi szeroką działalność edukacyjną (lekcje muzealne, cykle edukacyjne, konkursy) skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury i edukacji, prowadzi spotkania metodyczne z kadrą nauczycielską, wydaje własne publikacje monograficzne i okolicznościowe.