youtube

Publikacje

Na tej stronie znajdziecie Państwo ciekawe publikacje związane z celami i działalnością Fundacji. Zapraszamy wszystkich do prezentowania swoich prac. Publikacje prosimy przesyłać na adres mailowy biurofundacji|lotclassic.pl| style="box-sizing: border-box; color: rgb(220, 66, 66); text-decoration: none; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 21.4286px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"|biurofundacji|lotclassic.pl wraz ze zgodą na umieszczenie ich na naszej stronie.

Oblicza społeczeństwa obywatelskiego
Państwo. Gospodarka. Świat.

Redakcja naukowa: Joachim Osiński, Joanna Zuzanna Popławska

,,.... Pragniemy zaprosić Państwa do lektury niniejszej publikacji, która składa się z czterech części poświęconych analizie i charakterystyce różnych zagadnień dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Europie oraz w innych częściach świata. Problematyka została przedstawiona z wielu perspektyw, zarówno społecznej jak i ekonomicznej, prawnej oraz instytucjonalnej. Część pierwsza publikacji została poświęcona analizie różnorodnych przejawów społeczeństwa obywatelskiego, a część druga – jego uwarunkowaniom prawno‑instytucjonalnym. W części trzeciej analizie poddano wpływ społeczeństwa obywatelskiego na rozwój społeczno‑gospodarczy państwa. Zwieńczeniem opracowania jest część czwarta, w której przedstawiono społeczeństwo obywatelskie, jego uwarunkowania oraz konsekwencje powstania i rozwoju w różnych zakątkach świata.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem Czytelników, a poruszona problematyka zachęci do dalszych badań, dyskusji i refleksji nie tylko doktorantów i młodych pracowników nauki.

Joachim Osiński
Joanna Zuzanna Popławska

Książka została udostępniona portalowi przez Oficynę Wydawniczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za zgodą Redaktora naukowego tej publikacji. Prezentowane tu tekst, grafika są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli; nie mogą być one utrwalane, zwielokrotniane ani rozpowszechniane w żadnej formie ani w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

Muzealnictwo lotnicze w Polsce do 1963 roku
Idea – koncepcje – działania

Autor: Agnieszka J. Cieślikowa

Jak samolot stał się eksponatem muzealnym i jakie idee przyświecały powstawaniu ekspozycji lotniczych? Jakie były losy maszyn latających, prezentowanych polskiej publiczności? Skąd wzięło się Muzeum Lotnictwa Polskiego? Na te i wiele innych pytań odpowiada książka Muzealnictwo lotnicze w Polsce do 1963 roku. Czytelnicy tej bogato ilustrowanej, opartej na szerokiej bazie źródłowej publikacji mogą prześledzić narodziny idei polskiego muzeum lotnictwa w kontekście historycznym i kulturowym, poznać historię ekspozycji i eksponatów lotniczych na tle burzliwych dziejów najnowszych Polski, kształtowanie się koncepcji lotniczej ekspozycji muzealnej i sylwetki ludzi, oddanych idei polskiego muzeum lotnictwa. Jako cezura końcowa posłużył moment powstania stałej ekspozycji muzealnej w Krakowie-Rakowicach w 1963 roku – narodziny Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Autorka książki Agnieszka J. Cieślikowa jest historykiem i prasoznawcą, pracownikiem Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jest autorką m.in. monografii Januarego Grzędzińskiego, jednego ze współtwórców polskiego lotnictwa.

Format B5, oprawa miękka, 256 stron, papier offsetowy, druk czarno-biały.
Książka dostępna w sklepie muzealnym lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena: 15 zł. 

www.muzeumlotnictwa.pl